Rychlý kontakt:
spojovatel: 584 411 541
fax             : 584 412 253

Datová schránka:
ID 7aygkr3

email : vedeni@tsje.cz


Podklad opravňující Technické služby Jeseník a.s. nakládat s odpady podle Zák.č.185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek
1. Technické služby Jeseník a.s. mají ve výpisu z obchodního rejstříku uveden předmět podnikání
 
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
 - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 - silniční motorová doprava

(Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1179, ze dne 28.12.1995)
Výpis z obchodního rejstříku ( prohlédnout/stáhnout dokument )
Osvědčení u FÚ ( prohlédnout/stáhnout dokument )
2. Živnostenský list - vydaný podle čl.III bod 3. Zák. č. 286/1995 Sb., vydaný Městským úřadem Jeseník - Obecním živnostenským úřadem pod č.j.:03/96/3755/JS  s  č.ev.:381101-3932-00, dne 26.9.1996,  předmět podnikání - Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 
2.1 Úplný výpis z živnostenského rejstříku
3. Koncesní listina - vydána Okresním úřadem Jeseník - Okresním živnostenským úřadem pod č.j.: 2418/98 ŽÚ-0480/ŽÚZ, ev.č.:381100-11304-00, dne 13.5.1998, předmět podnikání - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
4. Koncesní listina - vydána Okresním úřadem Jeseník - Okresním živnostenským úřadem pod č.j.: 2409/98 ŽÚ-0288/ŽÚ, ev.č.:381100-11304-00, dne 10.10.1996, předmět podnikání - Silniční motorová doprava nákladní.
5. Rozhodnutí - Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako místně příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, podle zákona ČR č. 185/2001 Sb., udělil souhlas dle § 14 odst.1 zákona o odpadech :
a) k provozování mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů,  pod. č.j. KUOK 25459/2018

( prohlédnout/stáhnout dokument )

b) k provozování zařízení  pod č.j.: KUOK 119676/2007, dne 21.12.2007
  
ca)  -  ke sběru, výkupu a využívání odpadů - třídírna separovaných odpadů
  
cb)  -  ke sběru a výkupu odpadů - sběrný dvůr odpadů
  
cc)  -  ke sběru a výkupu odpadů - překladiště komunálních odpadů
  
cd)  -  ke sběru, výkupu a skladování odpadů - sklad nebezpečných odpadů
6. Rozhodnutí - Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako místně příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství a integrované prevence, podle zákona ČR č. 76/2002 Sb., vydal integrované povolení dle § 13 odst.3 zákona o integrované prevenci :
k provozování zařízení k odstraňování odpadů - "Řízená skládka odpadů S - OO (ostatní odpad) - Supíkovice",  pod č.j.: OŽPZ-3/04 Mat, dne 12.1.2004 (nabylo právní moci dne 30.1.2004 - 1.-6. část) a Rozhodnutí o změně - "Řízená skládka odpadů S - OO3 a S OO1 Supíkovice", č.j. KUOK 224/2006, dne 8.8.2006 (nabylo právní moci 1.9.2006 - 7.- 9. část)

( prohlédnout/stáhnout dokument: 1.část, 2.část, 3.část, 4.část, 5.část, 6.část , 7.část, 8.část, 9.část)

7. Rozhodnutí - Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako místně příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, podle zákona ČR č. 185/2001 Sb., vydal souhlas  dle § 14 odst.1:
k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu - "Rekultivace - kasárna Jeseník",  na části parcely č. 1313/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníku, pod č.j..: KUOK 98582/2010, dne 29.11.2010
8. Rozhodnutí - Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako místně příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, podle zákona ČR č. 185/2001 Sb., udělil souhlas  dle § 14 odst.1 zákona o odpadech:
k provozování zařízení ke sběru a zpracování autovraků umístěném na pozemku parc. č. 2552/4 v k. ú. Jeseník a na pozemku parc. č. 1483 v k. ú. Česká Ves

( prohlédnout/stáhnout dokument )

Sběrný dvůr:
areál Technických služeb


Po - 14:00 - 19:00
Út - -
St - 08:00 - 18:00
Čt - -
- 12:00 - 18:00
So - 8:00 - 16:00
Ne - -

Sběrný dvůr:
Lipovská ulice


Po - 14:00 - 19:00
Út - -
St - 10:00 - 18:00
Čt - -
- 12:00 - 18:00
So - 08:00 - 16:00
Ne - -

Čerpací stanice
provoz 24 hod denně

Nafta 26.90 Kč/l© 2009 Autocont Jesenik