TS Jeseník a.s.

Rychlý kontakt:
spojovatel: 584 411 541
fax             : 584 412 253

Datová schránka:
ID 7aygkr3

email : vedeni@tsje.cz

Čerpací stanice
provoz 24 hod denně

Nafta 31.50 Kč/l

Přijímáme všechny druhy běžných platebních karet.


Aktuality

08.10.2019 plán sečí pro 41. týden roku

Dokument (příloha)

27.09.2019 plán sečí trávníků pro 40. týden 2019
Zveřejňujeme plán sečí pro 40. týden 2019

Dokument (příloha)

21.09.2019 plán sečí trávníků pro 39. týden 2019
zveřejňujeme plán sečí pro 39. týden tohoto roku

Dokument (příloha)

13.09.2019 plán sečí trávníků pro 38. týden 2019
zveřejňujeme plán sečí trávníků ve městě pro 38. týden roku 2019

Dokument (příloha)

06.09.2019 plán sečí trávníků pro 37. týden 2019
Uveřejňujeme plán sečí trávníků pro 37. týden roku 2019

Dokument (příloha)

30.08.2019 plán sečí trávníků pro 36. týden 2019
Zveřejňujeme plán sečí na 36 týden roku 2019. Tento plán se může změnit v důsledku počasí nebo zajišťování jiných aktuálně přednostních úkolů.

Dokument (příloha)

22.08.2019 plán sečí trávníků pro 35. týden 2019

Dokument (příloha)

16.08.2019 plán sečí trávníků pro 34. týden 2019
zuveřeňUJEME PLÁN SEČÍ PRO 34 TÝDEN ROKU 2019

Dokument (příloha)

10.08.2019 plán sečí trávníků pro 33. týden 2019

Dokument (příloha)

01.08.2019 plán sečí trávníků pro 32. týden 2019

Dokument (příloha)

30.07.2019 Volné pracovní místo - řidič vozidla nad 3,5 t
Hledáme zaměstnance na pracovní pozici řidiče vozidla nad 3,5 t - více v příloze

Dokument (příloha)

26.07.2019 plán sečí pro 31.
zveřejňujeme plán sečí pro 30. týden

Dokument (příloha)

19.07.2019 plán sečí ve městě na 30. týden 2019
Zveřejňujeme plán sečí pro 30. týden roku

Dokument (příloha)

12.07.2019 plán sečí trávníků pro 29. týden 2019
Zveřejňujeme plán sečí ve městě pro 29. týden 2019

Dokument (příloha)

09.07.2019 plán sečí trávníků ve městě pro 28. týden 2019

Dokument (příloha)

02.07.2019 plán sečí trávníků ve 27. týdnu 2019
Předkládáme Vám plán sečí trávníkových ploch pro 27. týden 2019

Dokument (příloha)

26.06.2019 Plán sečí trávníků ve městě pro 26. kalendářní týd
Uveřejňujeme plán sečí v tomto týdnu. Upozorňujeme, že plán se může změnit v závislosti na vývoji počasí.

Dokument (příloha)

17.06.2019 plán sečí trávníků ve městě - 25. týden
Uveřejňujeme plán sečí v tomto týdnu - plán se může změnit v závislosti na počasí

Dokument (příloha)

11.06.2019 TŘÍDÍME I NA JESENICKÉM KOUPALIŠTI
Vážení, tímto Vás srdečně zveme na akci "Třídíme i na jesenickém koupališti, která se uskuteční dne 24.6.2019 od 9,00 hod. Více informaci v příloze

Dokument (příloha)

07.06.2019 plán sečí v pasportech města ve 23. týdnu roku 20

Dokument (příloha)

31.05.2019 Plán sečí travnatých ploch červen 2019
Plánované termíny sečí travnatých ploch ve městě Jeseník na měsíc červen 2019 jsou uvedeny v příloze

Dokument (příloha)

31.05.2019 harmonogram sečí na měsíc červen
Zveřejňujeme harmonogram sečí na měsíc červen 2019. Harmonogram se může měnit dle aktuální situace a nebo mimořádných požadavků a proto prosíme o jeho chápání jako rámcového , předběžného plánu.

Dokument (příloha)

25.04.2019 PLÁN SEČÍ TRAVNATÝCH PLOCH V JESENÍKU - Květen 201

Dokument (příloha)

18.04.2019 Volné pracovní místo - odpadový hospodář
Hledáme zaměstnance na pracovní pozici odpadový hospodář - více v příloze

Dokument (příloha)

12.04.2019 Pálení klestí a čištění Křížové cesty 13.4.2019
V sobotu 13.dubna proběhne od 10:00 úklid městského lesa nad Anglickým pramenem po těžbě kůrovcového dříví. Půjde především o úklid větví a klestí, které se poté zapálí pod dozorem dobrovolných hasičů. Přijďte nám pomoci udělat náš les zase hezký.
08.04.2019 Odstraňování následků vichru na Křížové cestě
Kompletní úklid a zprůchodnění turisty vyhledávané Křížové cesty na Křížový vrch proběhne do 21. dubna. Jedná se o odstranění následků větrné smrště, která se prohnala Jesenickem v noci z 10. na 11. března. Spadlé stromy jsou z cesty již odklizeny, ale stále zbývá uklidit větve, jež zabraňují v průchodnosti cesty. Technické služby v tomto týdnu opět pošlou do postižené lokality své zaměstnance, kteří budou provádět úklid větví, aby tato oblíbená vycházková trasa byla co nejdříve zpřístupněna všem návštěvníkům. Upozorňujeme na kontinuální těžbu především kůrovcového dříví v lokalitě Křížový vrch. V terénu jsou místa těžby opatřena informačními cedulemi ze všech přístupových stran a pro návštěvníky platí, že dle zákona o lesích je fyzickým osobám zakázáno vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. Na porušení výše zmíněného zákazu je pohlíženo jako na přestupek, nicméně lidé by si měli uvědomit, že jde především o ochranu jejich zdraví coby návštěvníků lesa. Právě proto je nutné dbát na aktuální dění v lese a do exponovaných částí lesního porostu, kde probíhá těžba, nevstupovat. Z hlediska ochrany zdraví apelují technické služby na veřejnost, aby v době jakékoliv kalamitní situace omezila vstup do postižených lesních porostů. Vzhledem k počtu pracovníků zabývajících se kalamitní těžbou, kdy se v mnoha případech jedná o rizikové kácení, není možné tyto situace vyřešit obratem. Nebezpečné stromy nelze odstranit během pár hodin, proto je nutné mít trpělivost a respektovat doporučení nevstupovat do nebezpečných lokalit. Všeobecně platí, vyhýbejte se lokalitám, kde probíhá těžba a další manipulace s dřívím a pokud si nejste jistí, zda je bezpečné pohybovat se v lesním porostu, odložte raději svoji návštěvu na pozdější termín.
03.04.2019 Jarní svoz objemného odpadu 2019 - Jeseník
Vážení občané města Jeseníku, v příloze je uveden časový rozvrh rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro likvidaci objemného odpadu - jaro 2019

Dokument (příloha)

08.03.2019 Svoz bio v Jeseníku 2019
kalendář svozu viz příloha

Dokument (příloha)

15.01.2019 Informace o akcích pro zlepšení stavu zeleně 2019
1. POKRAČOVÁNÍ REVITALIZACE HŘBITOVA NA HUSOVĚ ULICI V letošním roce bude dále pokračovat revitalizace hřbitova na Husově ulici. Bude dokončeno kácení starých stromů. Důvodem tohoto,jistě citelného,zásahu je to,že z ploch musejí být odstraněny dřeviny,které : - dosáhly stavu kdy začínají odumírat (cypřišky) -dřeviny poškozené polomy v korunách a nebo hnilobami ( thuje a cypřišky) - dřeviny,které jsou mělce kořenící a ve své současné velikosti jsou rizikem při silných větrech kdy může dojít k jejich vývratům a pádu . Při tomto by mohli být ohroženi návštěvníci hřbitova, ale zejména by došlo k poničení velkého množství náhrobků.Tato rizika si vynucují odstranění daných stromů – především smrků. Již nyní byly na hřbitově vysazeny nové obvodové aleje z vhodných stromů (Habry) a po dokončení kácení budou v roce 2019 vysazovány další stromy s tím,že jsou zvoleny druhy méně vzrůstné a také druhy stromů které kvetou a tím ozdobí hřbitov . Informace o realizaci tohoto projektu je umístěna také ve vývěsce hřbitova a na hlavní bráně a případné dotazy zodpoví ING.Roman Putko – vedoucí střediska péče o zeleň Technických služeb. 2. REVITALIZACE PARČÍKU NA SÍDLIŠTI - LIPOVSKÁ ULICE V rámci zlepšování stavu zeleně bude v roce 2019 realizována revitalizace parčíku vedle nákupního centra na Lipovské ulici (tzv. kruhový parčík). Nejprve bude odstraněna část Javorů rostoucích po obvodu parčíku.Tyto stromy působí omezení pro parkující vozidla svými ,do parkopviště vykloněnými, větvemi a také jsou poškozeny. Ponechány budou kvalitní stromy. Poté bude po obvodu parčíku vysazeno několik solitérních a svým růstem vhodných stromů , kvetoucí keře a budou zde také vysazeny záhony z trvalek (kvetoucích květin). Uvnitř parčíku poté dojde k výměně laviček a odpadových košů a rovněž bude vytvořena komunikace pro pěší s mlatovým povrchem. Parčík by tak měl přispět ke zlepšení vzhledu sídliště jehož je jakýmsi parkovým centrem a rovněž by měl vytvořit lepší stav pro jeho využívání jak obyvateli sídliště tak také ostatními občany města a jeho návštěvníky. 3. ÚPRAVY PLOCH V LOKALITĚ KŘÍŽEK POD LÁZNĚMI Také v roce 2019 by měly pokračovat práce na úpravách ploch kolem křížku pod lázeňskou kolonádou. Bude zejména prováděno čištění ploch od náletů a nevhodných dřevin s cílem zastavit zarůstání ploch nálety, zviditelnit cenné stromy a keře a vytvořit pro ně dobré podmínky v dalších letech (projekt řeší situaci kdy porosty dřevin byly po desítky let bez zásahu a došlo k výraznému nárůstu náletů-zejména topolů –které poškozují zde rostoucí cenné druhy stromů a zánik keřů. Po provedených probírkách budou na vhodných místech vysazovány stromy a hlavně keře které by měly přispět jak ke zvýšení pestrosti druhové skladby tak také k obnově zaniklého keřového patra v plochách. Ze stromů budou vysazovány hlavně jeřáby,plané hrušně a jabloně,třešně ptačí a habry. Z keřů budou vysazovány Šípkové růže,Hlohy,Evonymusy,Svídy , Kaliny a Tisy. Cílem těchto projektů je zlepšení stavu veřejné zeleně v Jeseníku a také zvýšení atraktivity ploch zeleně pro obyvatele i návštěvníky Jeseníka a to nejen v městské zástavbě, ale též v plochách příměstské zeleně,která je využívána ke krátkodobé rekreaci jak obyvatel tak také návštěvníků našeho města.
20.12.2018 informace o pokračujících pracech na hřbitově Huso
Chceme Vás informovat,že po přestávce v období svátku zesnulých a snaze zajistit klid pro návštěvu hrobů , opětovně pokračuje kácenbí stromů v rámci revitalizace hřbitova. Po odstranění stromů bude následovat - v roce 2019 výsadba nových dřevin,které budou již svou velikostí ve stáří odpovídat požadavkům provozu hřbitova a také budou sázeny stromy kvetoucí,které věříme zpříjemní vzhled hřbitova.V současné době žádáme občany i návštěvníky o pochopení s tímto NUTNÝM ZÁSAHEM a děkujeme za trpělivost s omezeními která tyto práce mohou vyvolat. ING.Putko
19.12.2018 Omezení provozu provozu odpadů
dne 31.12.2018 bude omezen provoz odpadů - viz příloha

Dokument (příloha)

12.12.2018 Provoz sběrných dvorů o svátcích 2018
viz příloha

Dokument (příloha)

11.12.2018 Podzimní svoz objemného odpadu
viz. příloha

Dokument (příloha)

17.10.2018 Dárkové poukázky na wellness služby
Již více než 2 měsíce je v provozu nové wellness v areálu jesenického koupaliště. Jeho služby již vyzkoušely stovky návštěvníků z řad místních i turistů. Nyní jsme pro vás nachystali " Dárkové poukazy " v různých hodnotách, vhodné jako dárek k jakékoliv příležitosti. Budeme moc rádi, když naše wellness navštívíte a ještě raději, když se vám u nás bude líbit. Více informací a aktualit na webu : http://jesenickewellness.cz/

Dokument (příloha)

17.10.2018 Podzimní svoz objemného odpadu v Jeseníku
Již 9. listopadu 2018 budou přistaveny kontejnery pro 1. etapu ukládání a svozu objemného odpadu. Do 25. listopadu 2018 proběhnou celkem 3 etapy a jako vždy pokryjí celé území města Jeseníku. Žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali recyklovatelný odpad ( papír, plasty, sklo ), nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky a stavební odpad.

Dokument (příloha)

29.08.2018 Úpravy na hřbitově - Husova ulice.
Chceme informovat návštěvníky hřbitova že od října bude probíhat odstraňování stromů v rámci pokračující revitalizace hřbitova. Budou káceny staré javory a lípy po obvodu pohřbívacích oddělení,které již jsou ve stavu kdy by mohly ohrožovat jak návštěvníky hřbitova tak také okolní hroby.Rovněž budou z ploch kde jsou hroby odstraňovány velké smrky a tuje,které narušují statiku hrobů a mohou být rizikem pro uživatele hrobů a návštěvníky. Bezprostředně po odstranění stromů budou vysazovány nové dřeviny - sloupovité habry ( stromy které jsou vysazeny také na Masarykově náměstí),které by měly být pro hřbitov vhodnější jak z pohledu velikosti tak také z pohledu spadu listí.Práce budou oznámeny na vstupní bráně hřbitova a organizovány tak aby co nejméně omezovaly pohyb návštěvníků hřbitova.Informace realizaci úprav Vám poskytne ING.Roman Putko tel. 737258531
18.05.2018 Skartace - ceník
S platností od 1.6.2018 vchází v platnost nový ceník na likvidaci důvěrných dokumentů - skartaci. Cena za tuto službu je následující: -dokumenty čisté bez větších spon ,kopírovacích papírů apod. = 1,50 Kč/ kg -dokumenty netříděné, ve složkách s tvrdými obaly ,spony ,kopírovacím papírem apod. = 5 Kč/kg Podnikatelskému subjektu je vždy vystaven doklad o skartování dokumentů, pro vedení účetnictví. Telefon pro bližší informace - 739 091981 , pan Netopil Radoslav
19.04.2018 Pronájem nebytových prostor
Od 15.5.2018 bude k pronájmu nebytový prostor v budově jesenického koupaliště -více v příloze

Dokument (příloha)

20.03.2018 informace o kácení na hřbitově Husova ulice
Chceme upozornit návštěvníky hřbitova na Husově ulici v Jeseníku , že od 19.3. do 31.3.2018 bude probíhat kácení stromů na tomto hřbitově.Budou odstraňovány vybrané stromy v rámci regenerace zeleně hřbitova.Prosíme návštěvníky o zvýšenou pozornost při pohybu v místech kde bude káceno a v okamžiku prací je žádáme o využití obchůzkových tras tak aby nevstupovali do prostoru v němž bude v dané době káceno. Cílem kácení je odstranit suché a poškozené stromy v rámci zajištění bezpečnosti návštěvníků hřbitova. Děkujeme za pochopení. ING.Putko - středisko údržby zeleně
27.02.2018 Svoz bioodpadu v Jeseníku v roce 2018
termíny svozu viz příloha

Dokument (příloha)

17.01.2018 Nové svozové vozidlo na odpady
V rámci obnovy vozového parku jsme pořídili nové svozové vozidlo na odpady (viz foto) s nástavbou o větším objemu a integrovaným vážícím zařízením. Na svozovou trasu vyjede v nejbližších dnech.

Dokument (příloha)

08.09.2017 Voliéra v Jeseníku
Po více než 30 letech se do Jeseníku vrátila ptačí voliéra. Věříme, že potěší obyvatele i návštěvníky našeho města a hlavně pak ty nejmladší. Konstrukci voliéry a spodní stavbu zajistily TSJ a.s. a o ptáčky se bude starat Středisko volného času DUHA Jeseník.

Dokument (příloha)

28.04.2017 NÁDOBY NA BIOODPAD PRO OBČANY
UPOZORŇUJEME občany,že na Technických službách Jeseník a.s.(středisku zeleně) si mohou vyzvednout nádobu na ukládání bioodpadu(tráva,větve,listí,drny a pod. - obsah 120 litrů),kterou TS odvážejí v rámci svozových harmonogramů(podobně jako popelnice na TKO)a to 1x za 14 dnů. Nádobu (velikosti 120 litrů) obdrží občan ZDARMA a při jejím využívání může, dokonce, získat SLEVU na platbě za odvoz TKO (popelnice). Ušetříte si tak například cestu do sběrného dvora s malým množstvím trávy,listí a jiných biologických odpadů,které Vám my zadarmo odvezeme. ING.Roman Putko - středisko veřejné zeleně
31.01.2017 Služba "SENIOR TAXI" zahajuje provoz 1.2.2017
Od 1.2.2017 naše společnost bude zajišťovat službu "SENIOR TAXI" pro město Jeseník - více v příloze

Dokument (příloha)

24.01.2017 NOVĚ sbíráme jedlé oleje a tuky!!!
Více informací v příloze

Dokument (příloha)

24.01.2017 Změna způsobu separace na Jesenicku
S platností od ledna 2017 dochází ke změně způsobu separace nápojových kartonů a kovových obalů (viz. příloha)

Dokument (příloha)

SENIOR BUS
SENIOR BUS
737 258 525


Jesenické koupaliště
Jesenické koupaliště

Jesenické wellness
Jesenické wellness

Odpadové hospodářství

Zimní údržba
Zimní údržba

Dispečer:
Baršč Petr
734573822

Logo SVPS

© 2009 Autocont Jesenik