TS Jeseník a.s.

Rychlý kontakt:
spojovatel: 584 411 541
fax             : 584 412 253

Datová schránka:
ID 7aygkr3

email : vedeni@tsje.cz

Čerpací stanice
provoz 24 hod denně

Nafta 33.60 Kč/l

Přijímáme všechny druhy běžných platebních karet.


Aktuality

29.08.2018 Úpravy na hřbitově - Husova ulice.
Chceme informovat návštěvníky hřbitova že od října bude probíhat odstraňování stromů v rámci pokračující revitalizace hřbitova. Budou káceny staré javory a lípy po obvodu pohřbívacích oddělení,které již jsou ve stavu kdy by mohly ohrožovat jak návštěvníky hřbitova tak také okolní hroby.Rovněž budou z ploch kde jsou hroby odstraňovány velké smrky a tuje,které narušují statiku hrobů a mohou být rizikem pro uživatele hrobů a návštěvníky. Bezprostředně po odstranění stromů budou vysazovány nové dřeviny - sloupovité habry ( stromy které jsou vysazeny také na Masarykově náměstí),které by měly být pro hřbitov vhodnější jak z pohledu velikosti tak také z pohledu spadu listí.Práce budou oznámeny na vstupní bráně hřbitova a organizovány tak aby co nejméně omezovaly pohyb návštěvníků hřbitova.Informace realizaci úprav Vám poskytne ING.Roman Putko tel. 737258531
28.08.2018 Hledáme zaměstnance
Firma Technické služby Jeseník a.s. hledá vhodného zaměstnance na pracovní pozici vrátný, strážný, tankování nafty. Jedná se o práci na vrátnici s nepřetržitým provozem, včetně odpoledních a nočních směn. Možný nástup ihned. Poskytnutí dalších informací při osobním kontaktu na osobním oddělení u p. Macíkové v TS Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 Jeseník.
25.07.2018 Porucha svozového auta
Z důvodu poruchy jednoho ze svozových aut na komunální odpad bude v několika následujících dnech docházet k drobným posunům v časech svozů. Odpad by měl být svezen v určený den, ale může se stát, že třeba místo obvyklého dopoledního času, dojde k výsypu až v odpoledních hodinách. Pokusíme se vše co nejrychleji spravit a vám předem děkujeme za spolupráci a za pochopení.
28.05.2018 Zahájení koupací sezóny 2018
Již 1.6.2018, pokud to počasí dovolí, otevřeme venkovní koupaliště v Jeseníku. Podrobnosti a aktuality se v průběhu celé koupací sezóny budete dozvídat na webu : http://www.jesenickekoupaliste.cz/
18.05.2018 Skartace - ceník
S platností od 1.6.2018 vchází v platnost nový ceník na likvidaci důvěrných dokumentů - skartaci. Cena za tuto službu je následující: -dokumenty čisté bez větších spon ,kopírovacích papírů apod. = 1,50 Kč/ kg -dokumenty netříděné, ve složkách s tvrdými obaly ,spony ,kopírovacím papírem apod. = 5 Kč/kg Podnikatelskému subjektu je vždy vystaven doklad o skartování dokumentů, pro vedení účetnictví. Telefon pro bližší informace - 739 091981 , pan Netopil Radoslav
30.04.2018 Seče v horní části parku letos skoro o měsíc dříve
Již na přelomu května a června letos začneme sekat horní část parku mezi Letním divadlem a Anglickým pramenem. Více v přiložené zprávě.

Dokument (příloha)

27.04.2018 Jarní svoz objemného odpadu v Jeseníku
Již 4. května 2018 budou přistaveny kontejnery pro 1. etapu ukládání a svozu objemného odpadu. Do 20.5.2018 proběhnou celkem 3 etapy a jako vždy pokryjí celé území města Jeseníku. Žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali recyklovatelný odpad ( papír, plasty, sklo ), nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky a stavební odpad.

Dokument (příloha)

19.04.2018 Pronájem nebytových prostor
Od 15.5.2018 bude k pronájmu nebytový prostor v budově jesenického koupaliště -více v příloze

Dokument (příloha)

29.03.2018 Svoz odpadu o Velikonocích
Dne 30. 3. a 2.4. 2018 bude svoz popelnic probíhat normálně dle svozového plánu. Nezapomeňte si nádoby k vývozu připravit včas!
26.03.2018 Sběrné dvory o Velikonocích
Dne 2. 4. 2018 budou sběrné dvory ZAVŘENY.
20.03.2018 informace o kácení na hřbitově Husova ulice
Chceme upozornit návštěvníky hřbitova na Husově ulici v Jeseníku , že od 19.3. do 31.3.2018 bude probíhat kácení stromů na tomto hřbitově.Budou odstraňovány vybrané stromy v rámci regenerace zeleně hřbitova.Prosíme návštěvníky o zvýšenou pozornost při pohybu v místech kde bude káceno a v okamžiku prací je žádáme o využití obchůzkových tras tak aby nevstupovali do prostoru v němž bude v dané době káceno. Cílem kácení je odstranit suché a poškozené stromy v rámci zajištění bezpečnosti návštěvníků hřbitova. Děkujeme za pochopení. ING.Putko - středisko údržby zeleně
27.02.2018 Svoz bioodpadu v Jeseníku v roce 2018
termíny svozu viz příloha

Dokument (příloha)

16.02.2018 Svoz popelnic Za Pilou a Na Mýtince
Z důvodu nesjízdnosti ulic Za Pilou a Na Mýtince ve dnech 15. a 16. února pro těžkou svozovou techniku jsme nevyvezli popelnice s komunálním odpadem. Náhradní svoz, dle povětrnostních podmínek, zkusíme v pondělí 19. února. Děkujeme za pochopení
31.01.2018 kácení ve Smetanových sadech
Již několik dnů probíhá ve Smetanových sadech kácení smrků napadených kůrovcem,což je povinností hospodařícího subjektu vyplývající ze zákona.Toto s sebou nese také nepříznivé projevy jako jsou ořezané větve a povrchy trávníků a komunikací poškozené při soustřeďování dřeva na manipulační a svozová místa.Proto prosíme návštěvníky parku aby nejen dbali své bezpečnosti a vyhnuli se místům těžby a také plochám zasaženým svozem klád. V okamžité návaznosti na těžbu provádíme úklid ořezaných větví a na jaře bude provedena oprava poškozených povrchů se založením trávníků.Děkujeme za pochopení.
17.01.2018 Nové svozové vozidlo na odpady
V rámci obnovy vozového parku jsme pořídili nové svozové vozidlo na odpady (viz foto) s nástavbou o větším objemu a integrovaným vážícím zařízením. Na svozovou trasu vyjede v nejbližších dnech.

Dokument (příloha)

08.09.2017 Voliéra v Jeseníku
Po více než 30 letech se do Jeseníku vrátila ptačí voliéra. Věříme, že potěší obyvatele i návštěvníky našeho města a hlavně pak ty nejmladší. Konstrukci voliéry a spodní stavbu zajistily TSJ a.s. a o ptáčky se bude starat Středisko volného času DUHA Jeseník.

Dokument (příloha)

28.04.2017 NÁDOBY NA BIOODPAD PRO OBČANY
UPOZORŇUJEME občany,že na Technických službách Jeseník a.s.(středisku zeleně) si mohou vyzvednout nádobu na ukládání bioodpadu(tráva,větve,listí,drny a pod. - obsah 120 litrů),kterou TS odvážejí v rámci svozových harmonogramů(podobně jako popelnice na TKO)a to 1x za 14 dnů. Nádobu (velikosti 120 litrů) obdrží občan ZDARMA a při jejím využívání může, dokonce, získat SLEVU na platbě za odvoz TKO (popelnice). Ušetříte si tak například cestu do sběrného dvora s malým množstvím trávy,listí a jiných biologických odpadů,které Vám my zadarmo odvezeme. ING.Roman Putko - středisko veřejné zeleně
31.01.2017 Služba "SENIOR TAXI" zahajuje provoz 1.2.2017
Od 1.2.2017 naše společnost bude zajišťovat službu "SENIOR TAXI" pro město Jeseník - více v příloze

Dokument (příloha)

24.01.2017 NOVĚ sbíráme jedlé oleje a tuky!!!
Více informací v příloze

Dokument (příloha)

24.01.2017 Změna způsobu separace na Jesenicku
S platností od ledna 2017 dochází ke změně způsobu separace nápojových kartonů a kovových obalů (viz. příloha)

Dokument (příloha)

SENIOR BUS
SENIOR BUS
737 258 525


Jesenické koupaliště
Jesenické koupaliště

Jesenické wellness
Jesenické wellness

Odpadové hospodářství

Zimní údržba
Zimní údržba

Dispečer:
Baršč Petr
734 573 822


© 2009 Autocont Jesenik